PRESENTACIÓNS amada Rosalía

1ª Celanova. Casa dos Poetas

2ª Entrimo. Museo Pura Santos

3ª Bande. Biblioteca municipal