Aviso legal

Murabellos emprega a lingua galega

Datos de Murabellos

Nome: Murabellos
Persoa responsable: Jesús Ángel (Suso) Díaz Estévez
Datos de contacto:

 

Responsabilidades

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade da persoa usuaria.

Murabellos non se fai responsábel polos danos derivados directa ou indirectamente polo uso deste sitio, tanto no que se refire ó caderno do que é titular como respecto doutras webs coas que se pode enlazar para recibir información.

 Última actualización: abril do 2024